x

Выходить, же з невычерьпаных еврофондів Словакії пропадуть стовкы міліонів евр

00

З невычерьпаных еврофондів бы могло пропасти 800 міліонів евр. На сполочній пресконференції то вчера по їднаню влады повів премєрь Людовіт Одор. Підпредседничка влады Лівіа Вашакова увела, же о міліарды СР неприйде. Не є шак подля ньой реалне дочерьпаня цілой елокації. Іде о еврофонды зо старого  проґрамовго періоду, котры ся дають черьпати найпізніше до кінця 2023-го року. З інформації о ставі імплементації европскых штруктуралных і інвестичных фондів 2014-2020, котру вчера одобрила влада выходить, же Словакії остало ку кінцю мая вычерьпати іщі 4,29 міліярды евр зо “старых“ фондів. (TASR, Pkf)