x

Выяздове рокованя влады СР в Старій Любовни

00

Влада СР буде мати в Старій Любовни далше выяздове рокованя. По стірчі з пріматором міста Любошом Томком то потвердив підпредседа влады СР про інвестіції і інформатізацію Ріхард Раші.,, В сучасности є проєкт тзв. найменей розвинутых окресів, в котрых проходжають выяздовы рокованя влады. Суть то окресы, де пріемерна міра  незаместнаности є высша як  1,5 насобок незаместнаности штату. Окрес Стара Любовня до того зознаму не патрить, але є такыма окресами окруженый, мам на мыслї Кежмарок, Сабінов і Бардеёв. Также  проблемы суть такы істы, як мають найменше розвиты реґіоны,“ здоводнив Раші. Додав, же хоць в окресї Стара Любовня не є высока міра незаместнаности, много людей робить мімо реґіону. Цїлём выяздового рокованя влады СР, котре бы ся могло одбыти уж в 2. півроку 2019, буде подля Рашіго рішати проблемы, котры сі сами в окресі задефінують, і котры бы ся могли за помочі влады і конкретно рїшати.                                                                                                                

  (TASR, Шутіова)