x

В реґіоналнім школстві выконавать свою роботу нецілых 74 тісяч учітелів

00

В реґіоналнім школстві є актуалнім в школскім року заместнаных на установеный робочій час 73.718 учітелів, причім 85 процентів з них творять жены. TASR о тім інформували з одбору комунікації Міністерства школства, наукы, дослідженя і шпорту СР. Резорт школства єдночасно з нагоды вчерайшого Дня учітелів ,,дякує вшыткым учітельом, педаґоґічным і непедаґоґіцькым робітникам, шпеціалным педаґоґом і тыж родичам за їх роботу, терпезливість, одвагу, снагу, покій, розвагу і особный вклад до учітельской професії. День учітелів ся на Словакії ославує од року 1955.  Фурт 28-го марця на вырочя народжіня Яна Амоса Коменского. (TASR, Pkf)

Прочітайте собі / Pročitajte sobi