x

Далше одкликаня А. Данка про кавзу ріґорозной роботы

00

Председа Народной рады СР Андрій Данко (СНС) буде в парламентї зась противостояти опозічній пробі о одкликаня. Подобно як влони в новембру опозіція на челї з СаС вызберала потрібны підписы на ініціованя міморядного засїданя, на котрім хоче Данка одкликати за то, же описав векшыну своёй ріґорозной роботы а неправом так здобыв тітул ЮДр. Підписы одовздадуть днесь, засїданя ся потім мусять зачати до семох днїв. На такім рокованю мусить быти одобреный проґрам, мусить за нёго позітівно голосовати з опозіціёв холем часть коаліції. В опачнїм припадї ся міморядне засїданя неодбуде. Учеловакомісія Академічного сенату Універзіты Матєя Бела (УМБ) в Баньскій Быстріцї вытворена на перевірїня підозрїнь з плаґіяторьства ріґорозных робот на УМБ конштатовала, же медіалізована двоїця ріґорозных робот ,,обсягує части, котры суть опроти здроёвій літературї мірно управлены, векшына частей але выказує высоку міру згоды зо своёв здроёвов літературов, містами є заховане членїня капітол і підкапітол автентічных здроїв.” Выголошіня прочітав председа комісії Владїмир Янїш.                                                                                                                                                                                                                                                                            (ТАSR, Шутіова)