x

Договор о обранній сполупраці меджі Словакійов і США ратіфіковала презідентка СР Зузана Чапутова

00

Посланці парламенту вчера одсугласили договор о обранній сполупраці меджі Словакійов і США. В народній раді СР за договор голосувало 79 посланців зо 140 притомных, протів было 60 посланців. Договор мать дати можность америцькым озброєным силам выужыти воєньскы летіска Малацкы-Кухіня і Сліач, або і іншы договорены заряджіня ци просторы. Словакія їх мать дати без аренды. Договор бы мав платити десять років. Потім оставать діючім або го мож выповідати з рочнов выповіднов леготов. Іщі вчера споминаный договор ратіфіковала презідентка СР Зузана Чапутова. (TASR, Pkf)