x

Енвірорезорт перестане звірьовати одобреный одлов медвідів польовницькыма союзами

00

Міністер жывотного оточіня Ян Будай, припустив одстрілы медвідів в сітуаціях, кідь належна одборна комісія ідентіфікує конкретных єдинців, котры втратили боязливість і стануть ся про людей небезпечныма. Єдночасно ознамив, же енвірорезорт перестане звірьовати одобреный одлов медвідів польовницькыма союзами. На старости то буде мати шпеціалный засяговый тім в рамка Штатной охраны природы СР. Безпечність людей поважує Будай за пріоріту, чому буде приспособлена і робота шпеціалізованого тіму штатной охраны природы. Тен буде озброєный новов техніков і муніціой способнов і фаребного означіня звірят. Тзв., сінантропны медвіді, котры приходять до близькости людей, будуть моніторованы. (TASR, Pkf)