x

Енвірорезорт пропонує підвышити поплаткы за складкованя одпадів

00

Міністерство жывотного окружіня в новім законї о поплаткох за уложіня одпадів, котрый передложыло до міджірезортного припомінкуючого конаня пропонує од року 2019 підвышити поплаткы за складкованя одпаду. Цїлём є зневыгоднитит складкованя одпадів. Ёго вышка має залежати од уровнї вытрїджіня комуналных одпадів. „Закон є пропонованый так, жебы села мотівовав к максімалному тріджіню комуналных одпадів, то значіть, чім веце трїдиш, тым менше платиш,“ повів Міхал Лукач з одбору комунікації енвірорезорту. Садзба поплатку ся має од року 2019 підвышовати поступно. Як выходить з пропозіції закона, село котре вытрїдить менше як десять процент комуналного одпаду має за тону одпаду на складцї од року 2019 платити 17 евр. До року 2023 бы ся поплаток підвышив на 46 евр. Село, котре вытрїдить веце як 60 процент одпаду має за тону платити 5 евр а до року 2023 бы ся поплаток підвышив на 16 евр. Учінность закона іші мусить перероковати влада і парламент.
(TASR)