x

Енвірорезорт хоче знова запровадити лов вовка

00

Лов вовка бы міг быти обновленый на основі становленых квот, єднако як то было перед 2021-ім роком. Выходить то з інформації публікованой на леґіслатівно-правнім порталі Slov-Lex. Головным цільом рихтованой зміны выглашкы Міністерства жывотного оточіня СР є знижіня шкод на господарьскых звірятах запричіненых вовком. „Тот ціль буде наповненый тым, же дійде ку перешмаріню вовка із списку храненых звірят до списку выбраных родів звірят, і так за строго становленых условій родовой охраны буде знова обновленый його лов,“ інформовав резорт. З тым подля резорту жывотного оточіня є повязана підпора традічного господаріня на селах. Выконованя паствы в дакотры локалітах представлює потрібный крок на захованя і обнову прязного стану біотопів европского і народного значіня.

(Медвідь, TASR)