x

ЕУ приправує зрушіня ґеоблокованя дакторых діґіталных служб

00

Минулорічне зрушіня ромінґу в Европскій унії было позитивным і справным крочаём і про обывателів Словакії то принесло лацніше телефонованя. Згодным ефектівным опатріньом є і приправуване зрушіня ґеоблокованя дакторых діґіталных служб. Про пресову аґентру ТАСР то повів европосланець за Хрістіяньскодемократичный рух Іван Штефанец, до аґенды котрого належыть і єднотный діґіталный торг. „Єм рад, же ся то подарило і же телекомунікачны операторы похопили, же є то барз потрібне. І векша часть обывателів собі усвідомлила вызнам европской інтеґрації і той факт, же можуть лацніше телефонувати рамках Европской унії, є выслідком зрушіня ромінґовых поплатків. Є то доказ того, же сполочный діґіталный торг ся рушать і же мусять існувати тоы самы правила про вшыткых, непозераючі ся на то, з котрой країны телефонують“.
(TASR)