x

Закон о штатні премії Й. М. Гурбана і А. Дубчека презідент непідписав

00

Презідент Словакії Андрей Кіска вчера вернув Народній раді Словакії на зновупродискутованя закон о штатні премії Йозефа Мірослава Гурбана і Александра Дубчека. Правну норму ветовав як цілок. Кіска сі думать, же форма премії і їх обсягове заміряня суть згодны як при штатных нагородах. Потвердженый закон є про то на основі його слов в незгоді с Уставов Словакії. Штатну премію Александра Дубчека мають єднотливці і колективы доставати за поступкы і актівіты, котры были вынятково цінным вкладом до розвоя єднотливых сфер сполоченского, културного і економіцкого жывота на Словенску а штатна премія Йозефа Мірослава Гурбана є призначена за вынятково вызнамны заслугы, выслідкы роботы або діяня в області леґіслатівы, права, розвоя демокрації або уставности на Словакії. Влада мать премію Александра Дубчека присуджовати на пропозицію порадного орґану, председа парламенту премію Йозефа Мірослава Гурбана на основі пропозиції уставноправного выбору. Лавреаты обоцг премій мають достати і піняжну одміну у вышкі 25-кратньой середньой номіналной місачной заплаты. Кідже Кіска ветовав закон як цілок, посланці в нім уж неможуть ніч мінити. Або го одобрять в оріґіналній подобі, або пленом неперейде.
(Петро Кімак-фейко)