x

Залога бы мотівовала вертати PET фляшкы 90 процент опрошеных респондентів

00

Залогованя PET фляшок бы мотівовало вертати до обходів хоснованы пластовы обалы девять з десятёх опрошеных людей. Выходить то з репрезентатівной онлайн анкеты сполочности IPSOS. Наперек залогованю бы фляшкы не вертало 7 процент опрошеных, звышны 3 процента не знали одповісти. ,, Залога у вышцї до 10 центів бы была достаточно высока, жебы мотівовала 30 процент людей, залогы до 20 центів бы постачовали про вертаня фляшок до обходів у далшых 18 процент Словаків, “ конштатовала сполочность. Енвірорезорт заты гварить о залогі 12 центів про PET фляшкы a 10 центів про бляшанкы. Aнкеты ся зучастнило 1045 респондентів. Взорка была репрезентатівна з оглядом на вік, реґіон, місце бываня, освіту і поглавя. Автoры анкеты упозорніють, же дяка вертати залогованы PET фляшкы може быти мірно перецїнена.

(TASR, Шутіова)