x

Заміряти промыслову выробу на Словакії на автомобілы ся указало правилным рїшінём

00

По роздїлїню Федерації ся промыслова выроба на Словакії знижыла веце як о половину. Замірь орьєнтовати промысел на выробу автомобілів ся указав як правилный. Выроба авт злїпшыла продуктівіту роботы і підвышыла заместнаность на Словакії. Бывшый презідент Союзу автомобілового промыслу і председа представенства Volkswagen Йозеф Угрік в розговорї про Тлачову аґентуру Словацькой републикы повів, же уже в роках 1987-1988 знали, же зброярьска выроба не може потягнути планованый розвиток. Шанцу відїли в автомобіловім промыслї, затоже тот не є вязаный на діпломатічны вязбы, але рядить ся потребов торгу. Подля Угріка ключом к успіху Словакії в автомобіловім промыслї є сіть субдодавателїв: „Зорґанізовати фіналну продукцію, то є найпростїше, але будучность указала, же автомобіловый промысел має свої законитости. Не лем успора платів є розгодуюча, але кідь тоты платы підуть горї, мы мусиме предность платів іншак наградитит. А то было вытворити лоґістічны условія, жебы субдодавкы на фіналну продукцію ся не рїшыли з Іспанії, з Нїмецька, а так дале, але жебы векша часть продукції была на Словакії.‟ Мусїли сьме до того запоїти і загранічных субдодавателїв, жебы свої капаціты будовали на Словакії. Неконець сьме досягли алокацію субдодавок на Словакії на уровни 61 процент. То ся не подарило никому в історії автомобілового промыслу, іщі додав Угрік. В рамках автомобілового промыслу на Словакії є в сучасности коло 370 субдодавательскых фірем а до цїлку од найнизшого субдодавателя аж по кінцёвого выробцу є прямо або не прямо запоєных коло 180 000 заместанцїв.
(TASR)