x

За забитя Куцяка заплатили 70 тісяч евр

00

За убийство новинаря Яна Куцяка заплатив обїднаватель мінімално 70 тісяч евр. В готовости то было 50 тісяч евр, далшых 20 тісяч было одпущіня довгу. Обїднавку мала выплатити обвинена Алена Ж. Одкыль дістала обїднавку, поліція далше рішыть. Обїднавка мала быти лем на Куцяка. Інформовали о тім вчера представителі прокуратуры і поліції на пресконференції Ґенералной прокуратуры. „Обїднавательом є особа із ініціалами А. Ж., стрілець – особа з ініціалами Т. С., шофер або помічник є особа з ініціалами М. М., посередник особа з ініціалами З. А. Обїднавка была на конкретну особу – Яна Куцяка. Як то вже было презентоване, партнерка Мартіна Кушнірова была лем принагодна жертва,“ інформовали представителі шпеціалной прокуратуры. О тім, од кого пришла заказка про Алену Ж. є наперек тому, же ся то рішыть, подля поліції прискоро бісідовати.
(Медвідь, TASR)
Фото: TASR