x

З Летіска М. Р. Штефаніка в Братіславі одлетіли першы доволенкарі

00

Турістичны канцеларії зачали з літніма чартеровыма літми з доволенкарами з Летіска М. Р. Штефаніка в Братіславі. Днесь одлетіли єдны з першых доволенкарів на ґрецькый остров Родос. В плані суть і літы на Крету і Ціпрус.  Про летіско літня чартерова сезона є фурт тым найважнішым періодом з боку превадзкы. В послідніх двох роках, за інформаціями діректора літецького обходу і стратеґічного маркетінґу летіска Радека Забранского,  в періоді од юна до септембра фурт одбавили коло єдного міліона путуючіх і зреалізувало ся коло 2500 літів. В тім року є покы напланованых коло 308 літів з Братіславы на цілу літню сезону. (TASR, Pkf)