x

Мілан Мазурек мать заплатити Петрові Сабакові немаєткову уйму у вышці 20.000 евр

00

Посланець парламенту діючій в мімопарламентнім руху Републіка Мілан Мазурек мать заплатити інфектолоґові Петрові Сабакові немаєткову уйму у вышці 20.000 евр. Причінов є відео на соціалній сіті, в котрім крітізував у звязку з COVID-19. Окресный суд Кежмарок о тім вырішыв 6-го децембра неодкладным опатріньом. Вердікт не є правоплатный. Мазурекові плине легота на поданя оправного средства. Окрім фінанчного тресту мать посланець вымазати відео і на соціалній сіті опубліковати оправданя. Посланець подля вердікту суду обсягом відеа незаконно засягнув до прав жалобцу. Мазурек означів вердікт суду за безпрецедентный. Авізував, же на судцу подасть карне ознамліня за огыбаня права. Твердить, же злоужыв дочасне неодкладне опатріня, абы в експреснім часі міг выдати абнормалный вердікт без суду і без можности ся ефектівні бранити. Твердить, же цільом є, абы одыйшов з політикы. (TASR, Pkf)