x

Міністерство здравотницьтва рішыть вопрос скіпіня против папіломавірусі

00

Міністерство здравотницьтва хоче до кінця рока вырішыти вопрос скіпіня против інфекціям выкликаным людьскыма папіломавірусми на Словакії. Зважують два варіянты, а то заведжіня повинного скіпіня або повне выплачіня вакціны з добровольнов можностьов вакцінації, приближыла шефка резорту Андрея Калавска. Скіпіня як лікарь зо скусеностями з інфекчныма тропицькыма хворотами поважує за ехтремный добрый способ превенції. Словакія патрить в рамках країн Европской унії меджі пару послідніх, де вакціна неє цілком плачена здравотныма поістьовнями. Працовна ґрупа про імунізацію, котра є порадным орґаном Уряду общого здравотницьтва СР, рекомандує заведжіня повиного скіпіня.
(ТАSR)