x

Міністер резорту школства очікує догоду у вопросі звышованя заробітків учітелям

00

Премєр Едуард Геґер решпектує вето партії  SaS на звышіня дані з алкоголу і газарду, котрым хоче міністер фінанцій Іґор Матовіч подмінити звышіня заробітків учітелів. Подля премєра є шак вето в розпорі з проґрамовым выголошіньом влады. О звышованю платів учітелів ся але буде діскутовати. По їднаню владного кабінету то потвердив міністер школства, наукы, дослідженя і шпорту Браніслав Ґроглін, котрый очікує догоду. (TASR, Pkf)