x

Міністрство здравотницьтва зачало з дальшым оддовжіням шпиталів

00

Міністерство здравотництва є собі, на основі слов говоркыні Зузаны Еліяшовой, відомо ситуації, в котрій ся про довгы находять здравотницькы заряджіня. Шпиталям мать с рекордныма довгами знову помочі оддовжуваня, на котры підуть стовкы міліонів евр. Процес ся уж зачав, до оддовжуваня ся запоїло 29 здравотницькых заряджінь. „В порівняні з поминулыма формами оддовжінями мать тота концепція пунктуалны правила і условія про шпиталі, котры хочуть быти оддовжены. Будуть реалізуваны посередницьтвом многых етап і важным условійом будуть оздравны планы і дозорны орґаны, котры мають контролны функції. Шпиталі суть повинны даны правила акцептовати і дотримувати,“ увела Еліяшова.
(TASR)