x

М. Жілінка мать быти новым ґенералным прокуратором

00

Прокуратор Уряду шпеціалной прокуратуры Марош Жілінка мать быти новым ґенералным прокуратором, вырїшили о тім посланцї Народной рады СР у четверёвій верейній вольбі. Зволеного кандідата мать до функції выменовати презідентка Зузана Чапутова. У вольбі го підпорило 132 посланцїв зо 147 притомных. Функчный період ґенералного прокуратора є сім років. Посланцї выберали зо шестёх кандідатів. Ґенерална прокуратура не мать рядного шефа уж місяцї. Яромірови Чіжнарови ся 17. юла скончів сімрочный функчный період. Хоць міг зостати у функції до выменованя нового шефа прокураторів, пожадав презідентку о уволнїня з функції, заникла му в авґустї.

(TASR, Шутіова)