x

Найвысшый суд діє скоріше

00

Довжка процесів на Найвысшім суді Словацькой републікы за остатні три рокы скоротила ся о 60 процент. Вчера о тім інформовала презідента Словацькой републікы председкыня Найвысшого суду Даніела Швецова. „Важнов є головно інформація, же почас мого діяня на Найвысшім суді ся скоротила довжка судного процесу о 60 процент, значіть веце як о полоивну. То значіть, же з тым резултатом і мы спокійны і будеме на собі робити далше. Єднако ся підняло і чісло выбавленых справ,“ повіла председкыня суду. Кіска прияв Швецову в презідентьскім палаці, но тема не была канцеларійов презідента оголошена. Швецова приближыла тему бісіды з презідентом аж по стрічі.
(TASR, Медвідь)