x

На міністерстві школства дійшло до орґанізачных змін

00

Розділіня мочі на міністерстві школства зачало быти про владну коаліцію важніше як рішеня акутных проблемів. Думають собі представителі руху Проґресівне Словенско, котры реаґували на зміны в орґанізачній штруктурі міністерства зреалізуване його шефков Мартінов Лубійовов. В середу критикували той факт, же были одобраты компетенції штатным тайомникам міністерства і зрушеный Інштітут едукачной політікы. Припомянули, же інштітут быв ключовым при приправі проґраму “Учіаце са Словенско“. Його заник з той причины чують як “підломіня ніг приправованій реформі“ . За концетрацію мочі в руках міністеркы видять потім еврофондовый пакунок в сумі 400 міліонів евр, котрый ся буде перерозділювати. “Маме половину волебного періоду за собов, слюбована найбівша реформа за послідніх 25 років была піхнута до шуфлика, інштитуціоналні є міністерство в розвернуті, много квалітных людей одходить, много орґанізацій немать порядне веджіня, а до того ся дознаваме, же тоты мали кускы, котры добрі фунґовали, достали на фрак,“ критикував на бріфінґу перед будинком міністерства посланец Народной рады Мартін Поліачік.
(TASR)