x

На планованій стрічі премєра з міністром фінанцій, міністром праці і міністром школства ся будуть рішыти заробіткы робітників у верейній і штатній справі

00

Міністер школства Браніслав Ґролінґ пропонує дорівняня заробітків робітникам в школстві од 1-го юла, респективні од 1-го септембра, к десятьом перцентам. В будучім року од 1-го януаря о дальшых десять процентів. Шеф резорту школства то увів вчера з тым, же о пропозиції ся буде іщі діскутовати. Волю на септемброве дорівняня подля нього проявив і міністер праці Мілан Крайняк. На тых днях ся подля його слов одбуде стріча на уровні премєра Едуарда Геґера, міністра фінанцій Іґора Матовіча, міністра праці і міністра школства. Рішыти будуть заробіткы. (TASR, Pkf)