x

На Словакії скінчів першый місяць залогованя

00

Жытелі Словакії ку понедільку вернули 430 тісяч залогованых пластіковых фляшок і бляшанок. Інформовало о тім Міністерство жывотного оточіня Словацькой републікы. Залогованы флашкы і бляшанкы суть означены сімболом „Z“, котрый є коло чарового коду вєдно із текстом „zálohované“. Міністерство припоминать, же фляшкы і бляшанкы не мають ся деформовати і фляшкы ся вертають з верьшком. Моментално є в рамках залоговоаня піврічный переходный період. На пултах склепів мають зачати прибывати залоговательны фляшкы і бляшанкы, до кінця юна ся мають допродати стары засобы незалогованых фляшок і бляшанок. Ціна залогованых фляшок і бляшанок є 15 центів.

(Медвідь, TASR)