x

На языковы курзы про україньскы дїти резорт дотеперь послав 721.391 евр

00

Дїтём і школярїм з Україны, котры ся навчали протягом проходячіх місяцїв в словацькій навчалній сістемі, были доданы языковы курзы. В періодї од марца 2022 до януара 2023 было зряджователїм школ на тот замір выдїленых цїлково 721.391 евр про 15.375 школярїв. TASR о тім інформовав одбор комунікації і маркетінґу Міністерства школства, наукы, баданя і шпорту СР в повязаню з днешнїм рочным юбілеом од зачатку озброєного конфлікту на Українї. Міністерство школства твердить, же інтензівно рїшыло сітуацію од першого дня. В першых годинах по зачатку озброєного конфлікту зрядило робочу ґрупу, котра сітуацію рїшыла. Цїлём міністерства было од першого дня інтеґровати до словацькой навчалной сістемы дїти, школярїв, але і штудентів з Україны, котры проявили інтерес о навчаня в словацькій навчалній сістемі.

(TASR, Шутіова)