x

Новела закона о судцьох і присідячіх была посунута до другого чітаня

00

Як у судцю або прокуратора взникнуть причинне похыбуваня о тім, же сповнюють предпоклады і  способность, і може тым быти важні огрожена  заслужуюча довіра судницьтва або добра репутація судницьтва є мож у нього на час заставити функцію. Выпливать то з новелы закона о судцьох і присідячіх, котру вчера посланці НР посунули до другого чітаня. О пропозиції председу Судной рады, міністра справодливості або председу Найвышшого суду на дочасне заставліня функції судцю на основі спомянутой новой причины буде рішыти Судна рада СР.  (TASR, Pkf)