x

Нову методу скорой діаґностікы Паркінсона вывинули невролоґове в Кошіцях

00

Невролоґам з Кошіць вєдно з невролоґами з Відня і Барцелоны ся подарило вывинути нову медтоду діаґностікы Паркінсоновой хвороты. Інформовав о тім у четверь выскумный тім з Невролоґічной Лїкарьской факулты Універзіты Павла Йозефа Шафарика і Універзітной немоцніцї Л. Пастера в Кошіцях. Як увів коордінатор выскумного проєкту Матєй Шковранек, основов методы є зістити притомность білковины характерной про захворїня – патолоґічного кышкового алфа-сінуклеіну, што одлишить здорового чоловіка од пацєнта з діаґнозов Паркінсонова хворота. „Знаєме, же Паркінсонова хворота з патолоґічного погляду є діаґностікована на основі притомности збігу алфа-сінуклеіну в мозґу. Самособов, за жывота пацієнта тот мозоґ вышетрити не знаєме, но якраз іноватіность новой методікы є діаґностіка притомности сінуклеіну в періферных тканивах, то значіть в нервовій сістемі, в скурї, в кышковій сістемі, котра нам може підтвердити діаґнузу іщі в штадію, коли пацєнты ниякы моторічны проявы не мають. Властно наша методіка є дотеперь асі найточнїша з оглядом на сензітівіту і шпеціфіціту тых патолоґічных змін в кышковій сістемі а докаже нам із скоро 90-процентнов точностёв помочі становити, ці пацієнт має або не має Паркінсонову хвороту.“ Ідентіфікація пацієнтів в передмоторічнім штадію є подля Шковранека до будучности ключовов а уможнить зачати пацієнта лїчіти уже в скорім штадію а шанс на ефектівне спомалїня її розвоя ся так значно підвышить. „Наша гістолоґічна методіка вызерать доста слюбнї з погляду діаґностікы уже передмоторічной Паркінсоновой хвороты. Покы нашы выслїдкы будуть підтверджены даякыма незалежныма ґрупами на іншых векшых когортах, так є можне, же вступить до класічной діаґностічной практікы, коли пацієнты, котры наприклад ідуть на колоноскопію з даякой іншой індікації будуть мати вышетрену і притомности алфа-сінуклеіну а та поможе здіаґностіковати захворїня подстатнї скорше,“ доповнив Шковранек.
(TASR)