x

Новы правила мають платити до 9-го новембра до 1:00.

00

Превадзкователі заряджінь і заместнавателі можуть од днешнього дня од 5:00 годины пожадовати од особ доклад о неґатівнім тесті на захворіня COVID-19. Як ся особа небуде мати можность преуказати належным докладом, превадзкователь і заместнаватель єй мусить вступ заказати. Пресову аґентуру TASR о тім інформував Уряд верейного здравотницьтва СР. Вступ буде поволеный особам, котры ся леґітімують неґатівным PCR тестом зробеным од 29-го октобра. Тыж особам, котры мали неґатівный выслідок антіґенового тесту в рамках цілоплошного тестованя. Выїмка буде платити про особы, котры немусять брасти участь на цілоплошнім тестованю. Новы правила мають подля выглашкы платити до 9-го новембра до 1:00. (TASR, Pkf)