x

Одбыло ся дальше выслуханя обвиненых в припаді вбивства новинаря Яна Куцяка і Мартіны Кушніровой

00

В нітряньскій філіялі Народной кріміналной аґентуры вчера продовжувало выслуханя обвиненых в припаді вбивства новинаря Яна Куцяка і Мартіны Кушніровой. Перед выслухуючіма вецей як шість годин знова выповідала Алена Зс. Як обгайця Алены Зс. Штефан Нешмері по выслуху знова повів, же його клєнтка хоцьяку вину попирать. Як повів, же Алена Зс. ниґда неповіла ани неназвала Маріяна К. Поперать свою вину і поперать свою участь і пропозиції натім, абы быв вбитый пан Куцяк з боку Маріяна К. Так само твердить, же Томаша Сз. і Мірослава М. віділа на выслуху по першый раз прямо, до того часу їх невіділа ани о них нечула. На выслуху ся мене просила, котрый є котрый. Як далі повів, „повторив ся выслух мойой клєнткы з попередніх періодів з тым, же выслухуючі давали вопросы, котрыма хотіли одстранити даякы незгоды або неясности з выслуху, прото то тырвало так довго. В основі ся там фурт бісідує коло заказкы,  потім што робила в тім ча і ці комуніковала з Маріяном К., як комуніковала, як часто были вєдно.“ (TASR, Pkf)