x

Од нового року будуть высшы пензії

00

Пензії ся в року 2019 звышать о 2,6 % місячной сумы пензії, найменше шак о певну часть призначену як 2% зо середньой місячной сумы належной сорты пензії призначеной Соціалнов поіщовньов к 30. юну 2018. О звышіня пензії небуде потрібно жадати, поберателі пензії достануть писомный вердікт. Пензії у вышшій сумі будуть першый раз выплачены у выплатнім терміні за місяць януарь 2019 і з доплатком звышіня од 1. януаря 2019 до дня попереднього выплатного терміну в місяці януарь 2019.
(TASR)