x

Од понедїлька зачінать кампань До школы на біціґлю

00

Кампань До школы на біціґлю, підпоруюча здраве, еколоґічне і безпечне доходжаня школярїв, штудентів і педаґоґів до школ, ся і тот рік одбуде в осеннім термінї, од 27. септембра до 8. октобра. Геслом подїї є Не будьме вічнї в автї (Netrávme v aute večnosť).  Выголошує ю міністерство транспорту і выставбы СР а орґанізує ю Ціклокоаліція і з підпоров Міністерства школста, наукы, баданя і шпорту СР. TASR о тім інформовав Дан Коллар з Ціклокоаліції. Хоць назва кампани говорить о біціґлёх, єй цїлём є підпорити хоцьякый здравый і утримательный способ транспорту до школ – на піше, біціґлю ці яздов на колобежцї. Частёв кампани є змаганя, в котрім можуть школы выграти стояны на біціґлї і вецны цїны про школярїв і педаґоґів. Сутяжыти можуть в трёх катеґоріях – найактівнїша школа, найкреатівнїша школа і педаґоґ з найвекшым приносом про школьску мобіліту.

(TASR, Шутіова)