x

Од януаря Словакія переберать председницьтво ОБСЕ

00

Міністры заграничных справ з 29 членскых країн НАТО ся в часі вчерайшого їднаня в Бруселі стрітли із своїма резортныма колеґами з Ґрузії і Україны і вєдно оцінили і напяту сітуацію меджі Російов і Українов з причины недавных подій в Азовскім морю. По скінчіню їднаня інформував о тім штатный секретарь міністерства заграничных справ СР Владімір Ружічка. Словакія од 1. януаря 2019 року перебере председницьтво Орґанізації про безпечність і сполупрацу в Европі, і прото за словамі Ружічку наша країна найактуалнішый конфлікт меджі Російов і Українов з великов внімавостёв слідує. Як далі Ружічка окрім іншого повів, „Україна і Ґрузія належать меджі пріоріты, на котры ся хочеме орєнтувати. Правдаже і з боку дотримуваня меджінародного права, територіялной компактности і решпектованя територіялной інтеґріты. І прото Словакія буде з великов внімавостёв слідувати за тым, што ся в реґіоні діє, і в часі председницьтва ОБСЕ “зробить вшытко што буде в єй силах“, абы деескаловало конфліктны сітуації і одкрыло комунікачны каналы с цільом понижуваня напятя.“
(TASR)