x

Остатнє засіданя парламенту зачне завтра

00

У віторок зачне остатнє тогорічне засіданя Народной рады Словацькой републікы. Подля гармоноґраму бы мало тырвати 12 днів. До проґраму є дотеперь даных 79 пунктів. На остатнім засіданю ся буде їднати о 17-ох владных пунктах в першім чітаню, 11 владных пунктів іде до другого чітаня. Депутаты передложыли 36 пропозіцій законів. На зачатку засіданя ся буде в скороченім леґіслатівнім процесі їднати о мздах дакотрых конштітучных діятелів. Мзды бы ся подля пропозіції влады мали конштітучным діятелям заморозити і в слідуючім році. Пропозіцію на заморожіня дав премєр Роберт Фіцо іщі 15-го новембра. Вынятком бы мали быти судцьове Конштітучного суду, остатні судцьове, председа Судной рады Словацькой републікы, ґенералный прокуратор і остатні прокураторы. Заморожіня платів бы мало принести ушпоріня 4,1 міліона евр із державного розрахунку.
(Петро Медвідь)