x

Поплачованя на ліжарьске тренованя і школу в природі буде з боку резорту школства і надале

00

Поплачованя на ліжарьске тренованя і школу в природі планує резорт школства давати і в школскім року 2020/2021. В дебаті про пресову аґентуру TASR то потвердив міністер школства, наукы, дослідженя і шпорту Браніслав Ґрыглінґ. Міністерство давать школам на ліжарьске тренованя поплачуваня у вышкі 150 евр на учня. Поплачуваня про учнів першого ступіня основной школы на школу в природі є призначене у вышкі 100 евр, в сітуації шпеціалных школ іде о суму 150 евр. (TASR, Pkf)