x

Посланці ЕП выдали справу із свойой робочой навщівы Словакії

00

Окрема контрольна делеґація посланців Европского парламенту выдала 39 – сторинкову справу із свойой робочой дорогы на Словакії , котра ся одбыла 8.-9. марця і была повязана з бивством інвестіґатівного новинаря Яна Коцяка і його приятелькы Мартіны Кушніровой. Справа посланців датована 12. марця обсягує пару важных результатів в області основных прав. Єдным з них є , же на Словакії переважує силне недовіря у відношені до інштитуцій. Многы участниці стріч підкреслили, же уставны і леґіслатівны наставліня суть в гармонії с нормамі ЕУ, але існує великый розділ меджі леґіслатівов і єй аплікаційов в прахі, што так чують і обывателі Словакії.
(TASR)