x

Посланці парламенту можуть по новім робити і в припаді позітівного тесту на захворіня COVID-19

00

Презідентка, міністры, посланці парламенту ці ґенералный прокуратор можуть по новім робити і в припаді позітівного тесту на захворіня COVID-19 ці контакту з позітівні тестованым. Таку можность дала нова выглашка Уряду верейного здравтницьтва СР. На днесь пообіді было скликане выняткове засіданя Народной рады СР, послідній раз немало в плені достаток посланців і з причіны карантены. Выглашка давать можность посланцьом і дальшым особам выконавати роботу в припаді, як бы абсенціойов в роботі важні огрозили забезпечіня ходу штату або рішеня вынятковых задач. Условійом є, абы немали клінічны сімптоны захворіня, носили респіраторы FFP2, поужывали рукавиці, дезінфекцію ці обмеджіли рушаня на місці роботы. (TASR, Pkf)