x

По новім ся інтерентовы сторинкы мають вчленити меджі періодічны публікації

00

Міністерство културы хоче реґуловати фунґованя інтернетовых сторинок, котры каждоденно приносять новинарьскы тексты. По новім ся мають вчленити меджі періодічны публікації, котрых обсягы ся будуть архівувати і буде ся на них односити можливість выужыти право на оправу. Мають тыж признати своїх інвесторів або дарців. Выходить то з пропозиції закона о выдавательох публікації ї о реґістрі в області медій і аудіовізії, котрый Міністерство културы СР предложыло до меджірезортного припомінкового конаня (MPK). (TASR, Pkf)