x

Президент Андрей Кіска в Глоговці

00

Рішіням проблемів з інтеґраційов марґіналізованых ромскых комуніт до сполочности, мав бы ся заоберати дакотрый з підпредседів влады СР. Уряд уповномощенця на то на основі презідента нестачить. Увів то вчера, в перебігу свойой навщівы в Глоговці. С пріматором міста Мірославом Колларом дискутовав як раз о інтеґрації приближні 1000- членной ромской комуніты до жівота міста. “Інтензівно сме дискутовали о тім, якым способом помочі Ромім. Тішыть ня, же самосправа є приправена рішыти проблем із їх запоїням ся до будованя ліпшого бываня, до їх інтеґрації в матерскых школах і школках. Знова ся указує, яка важна є про дану комуніту передшколска едукація,“ сконштатовав Кіска.
(ТASR, Кімак-Фейко)

Фото: TASR