x

Презідентка абсолвує сполочный обід з бывшама презідентами

00

Презідентка СР Зузана Чапутова ся днесь (17.1) стрїтить зо своїма попередниками на сполочнім новорочнім обідї. Інформовав о тім єй говорця Мартін Стріжінець. Сполочный обід з бывшыма презідентами ся одбуде днесь о 13.00г в Презідентьскім палацу. По ёго завершіню ся  обчекує і выголошіня презіденткы. Презіденты ся довєдна на новорочнім обідї стрїчали і по минулы рокы. Послїднїй раз позвав своїх попередників Івана Ґашпаровіча і Рудолфа Шустера на обід експрезідент Андрій Кіска. Говорили втоды наприклад о презідентьскых вольбах і о вольбі новых конштітучных судцїв.

                                                                                                           (Шутіова, TASR)