x

Презідентка ветовала новелу закона о Фонді на підпору уміня

00

Презідентка СР Зузана Чапутова ветовала новелу закона о Фонді на підпору уміня (FPU). В постановліню новелы видить конфлікт з уставов, леґіслатіва може подля ньой огрозити слободу уміня. Глава Штату поуказує на зміну, котров ся мать дефінітівно вырішіня о даваню фінанчных средств стати компетенційов новокреованой рады фонду з перевагов номінантів міністерства културы, без повинності решпектовати погляд одборных комісій. Попереджує і на факт, же скоро 5000 жадостей, котры каждорочно в рамках вызв на FPU приходить, дотеперь оцінювало 70 комісій з 300 членами. Є прото нереалне, абы їх вычеряла 13 членна рада. (TASR, Pkf)