x

Презідентка підпорила вызву Дайме пріоріту школам

00

Презідентка Словацькой републікы Зузана Чапутова ся згодує з обсягом вызвы Дайме пріоріту школам, котра была адресована і представителям влады. Про TASR то потвердив говорця презіденткы Мартін Стріжінєц. Голова державы подля його слов вецераз публічно повіла, же в припаді увольньованя рештрікцій має быти навернутя дітей до школ на першім місці. Понад 20 мімовладных орґанізацій адресовало презідентці, премєрови Іґорови Матовічови, председови парламенту Борисови Колларови ці міністрови школства Браніславови Ґрылінґови одкрыту вызву. Жадають, жебы одкрываня школ мало пріоріту і їх далше запертя была лем як остатня можность. Дослідкы довготырваючіх рештрікцій на діти і молодых спринимають як важны. Школы ся подля них заперли легко і доднесь ся не знать, кілько школярів, і в якій якости має приступ ку освіті.

(Медвідь, TASR)