x

Презідентка: У вольбах треба глядати найвекшу міру стотожніня з партійов

00

В слідуючіх парламентных вольбах треба глядати найвекшу міру стотожніня ся з дакотрым політіком або політічнов партійов. Вказала на то презідентка Словацькой републікы Зузана Чапутова. Акцентовала, же не треба глядати досконалых політіків, бо такых не найдеме і такый нихто не є. Помочі при гляданю найвекшой мірі стотожніня ся подля презіденткы може то, што політік пропонує, планує і ці його слова і чіны суть в згоді, або ці лем прямує до аґресівного языка. За словами презіденткы є нормалне іти волити, і кедь не суть люди певны у своїй вольбі. „Не іти волити значіть зохабити за себе вырішовати остатніх. Іти волити значіть брати участь на будучности Словакії,“ доповнила голова державы.

(Медвідь, TASR)