x

Професіоналны вояци будуть мати властного омбудсмана

00

Словацькы професіоналны вояци будуть мати властного омбудсмана. На основі пропозіції або з властной ініціатівы має розсліджати підозріня з порушіня їх основных прав і слобод. Одповідный має быти міністрови обороны. Выходить то з новелы закона о державній службі професіоналных вояків, котру в понедільок підписала презідентка Зузана Чапутова. Інформовав о тім говорця презіденткы Мартін Сріжінєц. Пропозіції на розсліджіня буде подля новелы годен подати і граждан, котрого служба в армії скінчіла, а то до шестьох місяців од дня доручіня персоналного розказу о пропущіню. Омбудсман буде каждый рік передкладати міністрови обороны справу о діялности за попередній рік.

(Медвідь, ТASR)