x

Проєкт  Teach for Slovakia має 24 новых членів

00

Проєкт Teach for Slovakia міджі собов в далшім річнику привитать 24 новых учітелїв. Цїлково буде в проґрамі 48 молодых людей, з котрых многы будуть пособити в найтяжых реґіонах Словакії. Участници пособлять в селах і ромскых осадах од Малацок аж по Михалівцї. Teach for Slovakia є проґрам особностного і професіоналного розвоя про молодых людей на Словакії. Будує комуніту лідрів, котры роблять на змінах в школах і мімо них, жебы раз мали вшыткы дїти шансу в жывотї успіти.
(Зденка Цітрякова)