x

Прудко понижыло ся чісло уквартелёваных гості і чісло в переночуваню

00

Прудке пониженя чісла уквартелёваных гості і чісла переночуваня в марці 2020-ім быв наслідком вынятковой сітуації выкликаной новым коронавірусом. Порівняні з тым самым періодом минулого рока ся цілкове чісло навщевників понижыло о 65 %, у домашніх ся понижыло о нецілых 64 % і у заграничных о нецілых 67 %. Чісло в переночуваню быв меджірічно нижшый о 56%. Інформував о тім Штатістічный уряд СР. (TASR, Pkf)