x

Реакція школьскых одборарів на валорізацію платів педаґоґічных і одборных заместанцїв школ

00

Выслїдкы колектівного выїднованя не тїшать школьскых одборарів. Суть розгорчены з неґатівной позіції влады к пропозіції на валорізацію платів педаґоґічных і одборных заместнанцїв і учітелїв высокых школ в роцї 2018. Одборари варують владу перед цїлоштатныма протестами, бо платы штатных і верейных заместнанцїв ся будуть од януаря підвышовати о 4,8 процент, але педаґоґічны заместнанцї суть із списку вычаркнуты. Членове председніцьтва Одборового союзу працовників школства і наукы на Словакії ся на четверёвім рокованю, яке ся одбыло в Чадці згодлина тім, же выслїдок колектівного выїднованя є помстов председу влады Роберта Фіца за то, же одборари не підписали меморандум о соціалном примірїню і вздати ся так свого уставного права на колектівне выїднованя. Школьскы одборари вызывають владу, жебы одобрила фінанції на валорізацію платів уведженых ґруп заменстнцїв школства в роцї 2018. В опачнім припадї, подля аґентуры ТАСР варують, же не сповніня обіцянок і просаджіня злїпшіня робочіх условій вшыткых заместанцїв школства будуть в роцї 2018 орґанізовати цїлоштатны протестны актівіты.
(Зденка Цітрякова)