x

Резорт школства хоче становити максімалне школьне про екстерністів

00

Міністерство школства, наукы, баданя і шпорту хоче становити максімалну суму школьного на академічный рік 2023/2024 за екстерне штудіюм. Выходить то з інштрукції, котру резорт передложыв до меджірезортного припомінкового процесу. Цільом інштруцкії є становити максімалны сумы рочного школьного, котры дотуляють ся публічных высокых школ і державных высокых школ, і суть становлены про штудійны проґрамы в екстерній формі штудія. Подля передкладаной справы при становліню максімалного рочного школьного бере ся огляд на дотацію, яка припаде на єдного штудента подля методікы розпису дотацій з державного розрахунку про публічны высокы школы. Із публікованого матеріалу выходить, же сума максімалного рочного школьного залежыть од економічной складности. Школьне бы мало быти різне подля того, якый фах ся штудує, якый ступень штудій штудент абсолвує. Резорт бы хотів, жебы інштрукція была платна вже од 15-го септембра, жебы ціны были знамы достаточно скоро перед академічным роком 2023/2024.

(Медвідь, TASR)