x

Роберт Фіцо нехоче зміну на місцях підпредседів партії Смеру-СД

00

Підпредседове Смеру-СД понукли перед децембровым сеймом партії свої функції. Председа Смеру-СД Роберт Фіцо оцінює їх крок і разом з тым выядрує цілкове довіря вшыткым підпредседім партії, з котрыма мать інтерес надалей сполупрацовати. Інформував о тім по засідані веджіня партії пресодбор Смеру-СД. Сейм Смеру мать быти початком децембра в Мартіні.
(Петро Кімак-Фейко)