x

Робітникы САН суть од 1. юла в правнім вакуу

00

Робітникы Словацькой академії наук (САН) суть од 1. юла в правнім вакуу, што є запричинене комплікаціями при трансформації єднотливых інштитутів Словацькой академії наук. Повів то на пресконференції єй председа Андрей Руснак. Як далі повів: „інштитуты САН ся уж стали общостныма дослідницькыма інштитуціями, суть заснованы, але нестигли ся іші зареґістувати до реґістра общостных дослідницькых інштитуцій, што ся мало стати к 1. юлу. Нашы робітниці высловлюють што раз векшу неістоту в тім, з кым суть в працовноправнім одношені, як є забезпечена їх політика заплаченя роботы і одводове право, безпечність о охрана здоровя при роботі. Як робітникы сьме в правнім вакуу, што невытворять добре чутя“.
(TASR)