x

Рух Slovensko не хоче редукованя дітьскых поготовостей без плану

00

Рух Slovensko вітать, же міністерка здравотництва Зузана Долинкова почала рішыти проблематіку дітьскых поготовостей зо самосправами. Но не припущать редукованя дітьскых поготовостей без того, жебы Міністерство здравотництва СР представило ясный план, як забезпечіть здравотну старостливость о дітьскых паціентів в доткнутых окресах. Рух реаґовав на понедількове їднаня міністеркы з представителями педіатрів і Здружіня міст і сел Словакії, котре дотуляло ся консолідації дітьскых поготовостей. Рух приближыв, же лікарям в інштітуціоналізованій здравотній старостливости од януара 2023-го року значно підняли мзды, але лікарям на поготовостях ся їх законом становлена мінімална мзда дотеперь не підняла. Без такого піднятя платів не мож подля руху зістити реалный інтерес амбулантных лікарів служыти на поготовостях.

(Медвідь, TASR)