x

Ріхтер не чує, же бы зробив хыбу

00

Richter, FicoМіністер роботы Ян Ріхтер абсолутно не чує, же бы зробив даяку хыбу в кавзі Čistý deň, хоць його рішаня о неодобратю ліценції ресоціалізачному заряджіню спохыбнила і ґенерална прокуратура. Но потвердив, же покля теперь акредітачна комісія запропонує взяти ліценцію знова, буде рекомендовати, жебы ся так і стало. Ріхтер в минулости повів, же покля в кавзі буде даяке обвиніня, буде справу рішыти. Теперь є обвиненый єден із бывшых робітників заряджіня із сексуалного знеужываня. Акредітачна комісія має засідати 23-го авґуста. На вопрос, ці му не є теперь жаль, же перед тым не взяв ліценцію заряджіню про недорослых повів, же то є жывот і тот приносить різны справы.
(Петро Медвідь)